Hektisk aktivitet!

Hos nye Elverum Sveiseverksted er det hektisk aktivitet frem mot åpning. Den flotte laftede bygningen er stort sett ferdig, men det gjenstår ennå en del innredning og finpuss før vi kan flytte inn med folk og utstyr.

Denne websiden er fortsatt under konstruksjon, og det vil komme mer info på plass etter hvert som arbeidet skrider frem.

Følg med – og vel møtt til en handel når vi åpner i sommer!