Container med heftig effekt

Under Grundsetmartn i 2019 hadde Elverum Rørservice i samarbeid med Elverum Sveiseverksted noe ganske heftig å vise frem. En fullt innredet container med pelletsfyring.

Primus motor for prosjektet har vært Marius Olaussen, som er innehaver av Elverum Rørservice, og en av gründerne bak Elverum Sveiseverksted.

– Det finnes slike ferdigbygde containere å få kjøpt via import, men etter hva jeg vet er det ingen som produserer slikt i Norge, sier han.

Det er med andre ord smått unikt at denne containeren er produsert lokalt i Elverum. I containeren som ble vist under Grundsetmartn er det installert en 200 Kw (kilowatt) fyringsmodul, som er bruker pellets. Den yter noe sånt som 350.000 Kw/timer i året. Det er mer enn et vanlig behov for en enebolig – og den aktuelle containeren kunne egne seg bra for et næringsbygg eller for husdyrproduksjon i landbruket. For eksempel et lite hønehus.

– Denne containeren har plass til 16 kubikk pellets, noe som holder en god stund. Grunnen til valg av pelletsfyr et at pellets gir betydelig bedre effekt pr kubikkmeter enn flis, påpeker Olaussen.

Flisfyr kan vurderes hvis man har tilgang til virke, flishugger og lagring selv, men det er jo også en kostnad i virke, maskin, tid og arbeid som må med i regnestykket. Pellets koster i skrivende stund 45 øre pr Kw/time hvis man regner effekt. Beregninger basert på historiske strømpriser tilsier at du over en periode på 10 år får Kw/time billigere med pellets, enn med strøm.

– Det er flere fordeler med å bygge slike modulcontainere, sier sjefen for Elverum Rørservice. De er portable, og kan flyttes rundt ved behov. Vi ser for oss at det kan finnes et behov for eksempel innenfor byggebransjen med brakkeløsninger og bo-moduler?

Alt av arbeid med fyringsløsning er allerede gjort på verkstedet, og da er containeren fiks ferdig. Bortimot «plug and play». Containerne kan også settes opp som en permanent løsning, i forbindelse med en bolig eller et næringsbygg. Selvfølgelig dimensjonert etter behov.

Det var god interesse for løsningen under visning på Grundsetmartn. Elverum Sveiseverksted og Elverum Rørservice har god tro på at dette er et produkt og en løsning som kan slå an når folk først blir oppmerksomme på det.